Sjögurkor i svenska hav

Sjögurkor är vanligen långsträckta och korv- eller gurkformiga djur som kryper omkring på havsbottnen och i sedimenten. De kan påminna om jättestora maskar. De flesta är varken taggiga eller hårda trots att de hör till gruppen tagghudingar. En del har tentakler runt munnen som sitter i ena änden.