Sjöborrar i svenska hav

Sjöborrar delas traditionellt in i två grupper. Klotformade (reguljära) sjöborrar är radiärsymmetriska och lever på hårda bottnar. Oregelbundna (irregulära) sjöborrar har blivit mer tillplattade och långsträckta som en anpassning till ett grävande liv i mjuka bottnar. På västkusten finns elva arter, varav sju är grävande. Alla sjöborrar har rörliga taggar.