Ormstjärnor i svenska hav

Ormstjärnor är släktingar till sjöstjärnorna men ser annorlunda ut. Kroppen består av en rund skiva med fem tunna långa armar, som hos en del slingrar sig likt ormar. De kan röra sig riktigt snabbt över botten. Ormstjärnor kan återbilda armar som brutits av, och en del kan dela sig och återbildas till två hela ormstjärnor.