Rödlistade arter i svenska hav

Rödlistning är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige. Den bygger på ett system som används internationellt för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. För Sveriges del används rödlistan till exempel för att följa upp de svenska miljömålen och internationella överenskommelser. I Sverige är Artdatabanken, SLU, ansvariga för att göra bedömningen av arter.