Djurplankton i svenska hav

De flesta djurplankton är mycket små. En del djurplankton är småbarn, larver av andra djur, som sen växer upp, andra lever hela sitt liv som plankton. En del stora djur, som maneter och kammaneter och kräftdjur som lever i fria vattnet såsom pungräka räknas också som djurplankton. Många av arterna är viktig föda för exempelvis fisk.