Maneter i svenska hav

Maneter som vi oftast ser dem befinner sig i sin medusaform och driver runt i fria vattnet. De har också ett långt polypstadium, då de är millimetersmå och bottenlevande och knoppar av medusor som sällan lever längre än en säsong. Dessa medusor driver mest med vattenströmmarna även om de kan simma ganska bra. De hör därför, liksom kammaneterna, också till plankton.