Havsborstmaskar i svenska hav

Alla havsborstmaskar, eller polychaeter, har borst på sin kropp. Annars kan de se ut på många sätt. Vissa lever i rör som de byggt själva och ser ut som blommor när de sträcker ut sina färggranna tentakelkronor, andra kryper eller gräver eller simmar omkring. Det finns omkring 500 arter i svenska vatten, de flesta på västkusten. I Östersjöns låga salthalt finns bara en handfull.