Maskar i svenska hav

Att vara mask är en livsstil. Det finns mängder av sinsemellan mycket olika djurstammar som anammat denna långsträckta praktiska form. Begreppet maskar är helt enkelt ett gammalt samlingsnamn för olika krälande långsträckta djur. En av de mer välkända är kanske sandmasken, som lämnar sina högar av renad sand på grunda bottnar på västkusten.