Insekter i svenska hav

Insekterna hör till samma stam som kräftdjuren. Det är den allra största djurgruppen med mängder av arter och individer som främst lever på landbacken och i luften. De trivs inte i havet. Dock finns en hel del arter som spenderar hela eller delar av sitt liv i utsötade vatten längs kusten och i Bottenviken. Många insektslarver som lever i vatten kan påminna om kräftdjur eller maskar.