Spiggar i svenska hav

Spiggar, Gasterosteidae, är en familj av fiskar i ordningen spiggartade fiskar som innehåller 16 kända arter. I svenska vatten finns det tre arter av spigg: storspigg, småspigg och tångspigg. Speciellt för spiggarna är att de har taggar på ryggen, som de kan rikta rakt utåt för att skydda sig från rovfiskar och fåglar. Hannarna bygger bon som de sedan vaktar när honorna har lagt sin rom.