Smörbultar i svenska hav

Smörbultar, Gobiidae, är en familj i ordningen abborrartade fiskar, och med 200 släkten och omkring 2 000 arter är den artrikast i ordningen. Merparten av arterna återfinns i tropiska vatten. De vanligaste i våra hav hittar vi både i salt och bräckt vatten. De är små fiskar med stora, höga fenor, en långsträckt kropp, ett tjuraktigt huvud med ögon på ovansidan och stor mun.