Plattfiskar i svenska hav

Plattfiskar, Pleuronectiformes, är en ordning med över 500 arter. Som små yngel ser de ut som andra fiskar, med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat så att bägge hamnar på samma sida. Den vuxna plattfisken ligger på sidan med ögonen uppåt. Övre kroppsidans färg är anpassad till havsbottens. Plattfiskar finns i alla hav och några arter lever också i sötvatten. Födan består av små djur.