Laxfiskar i svenska hav

Laxfiskar, Salmonidae, är en familj strålfeniga fiskar som består av 10 släkten med minst 200 arter. De största arterna når en längd av cirka 1,5 meter. De leker i huvudsak i sötvatten och växer upp i havet, men det finns även de som lever enbart i sötvatten. De har sitt ursprungliga levnadsområde i tempererade regioner på norra jordklotet.