Karpfiskar i svenska hav

Karpfiskar är en artrik fiskfamilj med mer än 2000 olika arter. Alla arter är sötvattenlevande, men en del föredrar bräckt vatten och hittas därför också i Östersjön. Bland karpfiskarna finns allt från renodlade växtätare till utstuderade fiskjägare. De flesta svenska arter är allätare.