Kantnålsfiskar i svenska hav

Kant- och havsnålsfiskar är små och långsmala fiskar med en lång lite uppnäst nos som är släkt med sjöhästarna. De är huvudsakligen marina och ett flertal arter finns i Sverige. De saknar fjäll och istället är kroppen täckt av benplattor. Honan lägger sina ägg i en ficka på hanens mage. Där vårdar han dem tills de är fullt utvecklade och simmar ut.