Musslor i svenska hav

Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever ofta av att filtrera plankton ur vattnet, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna. I Sverige finns cirka 140 havslevande arter av musslor.