Ledsnäckor i svenska hav

Ledsnäckor har kroppen täckt av åtta tvärställda kalkplattor. Det finns bara några få arter i våra vatten, men de lever ofta ganska nära stranden och betar på alger. De kan därför påminna om kräftdjuren gråsuggor.