Kransalger i svenska hav

Kransalgerna tillhör grönalgerna men liknar kärlväxter. De har rotliknande trådar som håller dem fast på mjuka bottnar. Vissa av dem kan ge ett krasande ljud ifrån sig om de bryts. Det beror på att de innehåller mycket kalk. De är känsliga för övergödning och båttrafik och hör till de arter som är skyddsvärda och i några fall utrotningshotade.