Gulgrönalger i svenska hav

De flesta gulgrönalger är terrestra, till exempel i blöt jord, eller limniska; endast ett fåtal är marina. Färgen varierar från gulgrönt till svart. Gulgrönalgerna anses vara de närmaste släktingarna till brunalgerna. Totalt finns 582 arter.