Grönalger i svenska hav

Grönalgernas fotosyntetiserande pigment är väldigt likt landlevande kärlväxters, så man tror att några arter av grönalger är förfäder till alla landlevande växter. De kan se väldigt olika ut men växer ofta nära vattenytan och betas gärna av sniglar, musslor och smådjur som lever i algbältet. Ett tecken på övergödning kan vara att det växer mycket fintrådiga grönalger på klipporna.