Brunalger i svenska hav

Brunalger är den största gruppen alger och har stor ekologisk betydelse. Både tång och kelp kan till exempel bilda enorma skogar som är ovärderliga för djurlivet i havet. Algerna ser bruna ut eftersom de innehåller pigment som maskerar deras klorofyll.