Alger i svenska hav

Algerna utgör havets skogar och ängar. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. De har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta.