Vivipar strandsnäcka (Littorina saxatilis)

Vivipar strandsnäcka lever grunt på stenar och klippor i skvalpzonen. Skalfärgen varierar och kan vara ljus eller mörk. Liksom många andra skalbärande snäckor har denna två tentakler på huvudet. Dessa kan ha längsgående streck vilket skiljer denna art från den nära släktingen vanlig strandsnäcka som istället har tvärgående streck. En annan skillnad är att skalöppningens vänstra sida (sett med spiran uppåt) är svagt rosa. Ordet vivipar kommer från latinets vivus: levande, och pario: föda, och syftar på att denna snäcka föder levande ungar som ser ut som de vuxna, till skillnad från andra arter som lägger äggkapslar och har speciella, simmande larvstadier.

Lever grunt på klippor och stenar. Vivipar strandsnäcka finns i två varianter, en stor och tjockskalig som lever i skyddad miljö inne vid stranden, och en mindre och tunnskaligare form som lever ute på de vågutsatta klipporna. Dessa olika former har bildats genom skillnader i miljön och studeras av forskare som är intresserade av artbildning och evolution.