Vitprickig sjöhare (Aplysia punctata)

Den vitprickiga sjöharen är en bakgälad snäcka med avlång kropp och stora, tydliga flikar. Den är vackert brunröd med vita prickar. Huvudet är avlångt, och den har rullade mun- och huvudtentakler som påminner om öronen på en hare, därav namnet sjöhare. På huvudet sitter även två ögon. Skalet är litet, kupat och sitter på ryggen, knappt synligt under mantelflikarna. Man hittar sjöharen i algbältet ner till 25 djup där den lever av grön, röd- och brunalger. Maten påverkar färgen hos den vitprickiga sjöharen. Om den äter mycket rödalger, så blir kroppen rödaktig. Om den istället äter med grönalger, så blir den grönare. Den förökar sig på våren och lämnar trådar av vita ägg efter sig. Som försvar mot rovdjur kan den producera flera olika gifter. Den behöver därför inte gömma sig, utan kan i lugn och ro beta runt bland algerna. I rödlistan är den klassad som NE, ej bedömd.

Den vitprickiga sjöharen håller till i algbältet längs kusten.