Vitmärla (Monoporeia och Pontoporeia)

Sötvattenmärlan, Monoporeia affinis och den marina släktingen Pontoporeia femorata (med röda ögon) är små kräftdjur som lever nergrävda i mjuka bottnar från ett par meters djup ned till 70 meter. De äter plankton som fallit till botten. Vitmärlorna är viktig föda för fiskar och andra kräftdjur.

Vitmärlan finns i hela Östersjön, nedgrävda på djupa, mjuka bottnar.