Vitlinglyra (Trisopterus esmarckii)

Vitlinglyran är en ganska liten torskfisk som har stor betydelse som föda för många fiskar. Den lever i de fria vattenmassorna och större individer lever på ganska stora djup, ner till 300 meter. Den leker på vårvintern vid 1-2 års ålder. Arten är kortlivad och blir sällan över 4 år.

Förekommer i hela Nordostatlanten, Skagerrak och Kattegatt. Lever i fria vattenmassan.