Vitling (Merlangius merlangus)

Vitlingen är en släkting till torsken, men är ljusare och har som vuxen inte den karaktäristiska skäggtömmen. Den kan leva både i stim och ensam. Födan består av småsill, skarpsill, tobis och kräftdjur. Vitlingen kan bli runt 20 år gammal. Den är utsatt för ett hårt fisketryck. Yngel av vitling söker ofta skydd från rovfiskar under maneternas nässeltrådar.

Vitlingen lever på djup mellan 5 och 70 meter ovanför lerblandade sandbottnar. Ungfiskarna uppehåller sig i kustnära vatten, men vid mellan 1 och 2 års ålder drar den sig ut mot öppna havet. Den är vanlig i Nordsjön och Västerhavet. I Östersjön förekommer arten upp till Gotland.