Violettslick (Polysiphonia fibrillosa)

Violettslick är en ettårig art som främst förekommer under sensommar och höst. Den kan ibland övervintra och växa ut från äldre delar. Bålen hos violettslick är allsidigt förgrenad och ser ut som ett fluffigt rött till violett moln i vattnet. Violettslick kan förväxlas med andra arter av slick (Polysiphonia), rödris och grovsläke. På slickarna kan man dock se de enskilda cellerna eftersom de, till skillnad från rödris, saknar bark.

Violettslick finns längs hela vår kust upp till Kvarken. Den hittas ofta som påväxt på blåstång och olika vattenväxter men också direkt på stenar och skal i grunda skyddade miljöer. Den finns också lösliggande på djupare, sandiga bottnar i Östersjöns ytterskärgårdar.