Vikval (Balaenoptera acutorostrata)

Vikvalen är en bardval som under sommaren kommer på besök till svenska vatten. Den kan bli upp till 9 meter lång och känns igen på sin gråa rygg, vita mage, en liten ryggfena och ett brett vitt band på vardera bröstfena. Vikvalen saknar tänder och har bard istället. Barden är ett kamliknade organ som används för att filtrera byten ur vattnet, exempelvis små kräftdjur och stimfisk. Vikvalen är ett däggdjur och måste med jämna mellanrum komma upp till ytan för att andas. Den lever ensam eller i små grupper på upp till fem individer. Vikvalen kan hittas i alla hav på norra halvklotet och strax söder om ekvatorn. Den har länge jagats men är idag skyddad i större delen av världen. Populationen anses stabil och klassas som livskraftig (LC) av ICUN.

Vikvalen lever på norra halvklotet och hittas där i alla hav förutom norra ishaven och Medelhavet. Den är en tillfällig besökare i svenska vatten.