Vanlig dammussla (Anodonta anatina)

Den vanliga dammusslan är en stor sötvattenmussla. Födan består av växtplankton och dött organiskt material som den filtrerar fram ut vattnet. Vanlig dammussla är nästan alltid hermafrodit, det vill säga den fungerar både som hona och hane på samma gång.

Den vanliga dammusslan lever nedgrävd i gyttjiga bottnar i utsötade vikar. Den är vanlig i sötvatten men även i Bottenviken.

Fakta: Musslor på mjuka bottnar

Musslor lever av att filtrera plankton ur vattnet. På mjuka bottnar lever de ofta nergrävda. Ibland kan du se insugningsröret, sifonen, som sticker upp genom ett hål i bottnen. Bredvid denna sitter utblåset. Ser du två hål nära varandra på bottnen kan du vara säker på att det finns en mussla ett par centimeter ned.