Vandrarmussla (Dreissena polymorpha)

Vandrarmusslan är en invandrad sötvattenart som kom till Sverige på 1920-talet. I Östersjön har den hittats utanför Stockholm och i Bråviken, men även i Finska viken. Den sätter sig fast på hårda underlag med hjälp av starka byssustrådar, och lever på att filtrera plankton ur vattnet. Den gillar strömmande vatten och har ställt till problem när den blockerar vattenintag till fabriker och kraftverk.

Vandrarmusslan är en sötvattenlevande art som trivs i sjöar, dammar och floder, men den finns också i lagunområden med något bräckt vatten. Den vill ha svagt strömmande vatten och ett hårt underlag att fästa sig vid.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.