Vågig prickbindel (Punctaria tenuissima)

Vågig prickbindel är bandformig och ogrenad, och det sitter ofta flera band i en bunt. Banden kan vara mer eller mindre vågiga och får ett prickigt utseende av de små flerrummiga sporangierna som sticker ut lite från bålens yta och är brunare till färgen. Arten är en ettårig vår- och försommarart. Den kan förväxlas med en grönalg, gyllentarmalgen; Capsosiphon fulvescens, som liknar en brunalg till färgen.

Vågig prickbindel är en marin art och förekommer in i Östersjön. Den är sällsynt i ytterskärgården från Skåne till Södra Kvarken. Algen växer i den övre delen av algbältet på andra alger och vattenväxter som ålgräs och skruvnating.