Ullsläke (Ceramium tenuicorne)

Ullsläke växer som röda till blekt gulröda tofsar. Tofsarna består av tydligt upprepat gaffelförgrenade, flercelliga trådar som, genom att de är klädda med barkceller som bildar band, ser ut som en randig polkagris. Ullsläke kan förväxlas med grovsläke, men den senare har mer jämnröda grenar eftersom den har barkvävnad som är mer heltäckande. Ett kännetecken hos släktet Ceramium är att grenspetsarna ofta är böjda inåt i toppen vilket gör att den får ett klolikt utseende. Arten är ettårig med olika livsstadier under året. Den kan också övervintra med delar av sin bål från vilket det växer ut nya grenar nästa vår.

Ullsläke är vanlig från ytan ner till cirka 10 meters djup. Den växer på sten, musselskal, andra alger och vattenväxter. På senhösten, vintern kan den bilda ett bälte i strandzonen som sitter kvar på våren om inte isen skrapat bort det. Bältet får då en mycket ljus färg, nästan som ett grönalgsbälte. Ullsläke förekommer utmed hela vår kust upp till norra Bottenviken där den är ovanlig. Forskningsförsök har visat att vissa individer klarar att överleva vid mycket låga salthalter, nästan i sötvatten, vilket är ovanligt för en rödalg.