Tvestjärntrådar (Zygnema)

Tvestjärntrådar består av en cellrad och är inte förgrenade. De kan förväxlas med många andra släkten av trådformiga grönalger. Det är svårt att skilja mellan olika arter av tvestjärntrådar och det kräver speciallitteratur. Däremot är det lätt att i mikroskop se att det är en tvestjärntråd genom dess speciellt formade kloroplaster som ser ut som två stjärnor vilket gett dess svenska namn.

Tvestjärnstrådar finns främst i sötvatten och därför förekommer släktet mest i Bottniska viken och i hällkar och vikar med stillastående utsötat vatten. De förekommer då ofta tillsammans med andra trådformiga grönalger som t.ex. tarmalger och spiralbandsalger.