Tuvsträfse (Chara connivens)

Tuvsträfse är en liten mörkgrön kransalg som växter på dyiga bottnar. Arten är ettårig men kan på större djup övervintra som grön planta eller med lök-liknande organ. Tuvsträfse är skildkönad. Reproduktionen sker från juni till oktober och sporerna gror under vår till försommar. Två andra arter av kransalger är mycket lika tuvsträfse: papillsträfse och skörsträfset. De kan skiljas åt under reproduktionstiden eftersom tuvsträfse har hanar och honor på olika plantor, medan skörsträfse och papillsträfse är samkönade. Tuvsträfse har längs Sveriges kust endast påträffats i Uppland. Den är antagligen en främmande art som kommit till Östersjön med fartygsbarlast före 1900-talet.

Tuvsträfse växer på dyiga bottnar, ofta med inslag av sand eller grus. Den växer främst grunt ned till 1 m djup, men förekommer ned till ungefär 5 m djup.