Tusensnäcka (Hydrobiidae sp)

Tusensnäckorna hör till familjen Hydrobiidae. De är mycket små men om du tittar på dem i förstoring ser du hur vackra de är. Tusensnäckorna äter främst mikroskopiska alger och bakterier, men även små partiklar av döda växter och djur. Favoritmaten är små kiselalger. Det finns sex arter i Sverige och det kan vara svårt att se skillnad på dem.

Tusensnäckor finns längs hela vår kust och även i sötvatten. De är vanliga på grunda bottnar och på all sorts växtlighet där de kryper runt och äter. De kan också gräva ner sig i sedimentet på mjuka bottnar.