Tunga (Solea solea)

Tungan lever gärna nergrävd i sanden och har små kamfjäll som gör att fiskens ovansida känns mycket sträv om man stryker den mot fjällens riktning. Munnen är liten och s-formad och ögonen är små. På den vita undersidan finns ett band av korta fransar som fisken använder när den är ute på födosök, den nosar sig fram till födan med hjälp av dessa skäggtömmar. Tungan företar lekvandringar mot grunt vatten och åker då ofta snålskjuts med tidvattenströmmarna. Leken sker under april-augusti och honan kan producera ca 300 000 ägg som är drygt 1 mm i diameter och kläcks i den fria vattenmassan efter ca 10 dygn. Larverna söker sig till botten vid 10-15 mm:s längd.

Förekommer i Skagerrak och Kattegatt ner till dryga 100 meters djup