Trubbig strandsnäcka (Littorina fabalis)

Den trubbiga strandsnäckan lever främst på större brunalger där den kryper runt. Littorina fabalis är oftast gul i färgen, men kan även vara olivgrön, brun eller svart som dess nära släkting Littorina obtusata.

Vanlig längs hela västkusten och förekommer i södra delen av Östersjön.