Trollkrabba (Lithodes maja)

Trollkrabban känns igen på sin röda färg, taggig kropp och långa ben. Trots att den till utseendet påminner om en krabba tillhör den gruppen av kräftdjur där eremitkräftor och trollhumrar ingår, dessa kräftdjur karaktäriseras att minst ett benpar (det sista eller de två sista) är förkrympta och hålls uppvikta vid ryggsköldens slut. Den har första benparet med klosaxar och tre yttre gångbenpar synliga, men det femte benparet är alltså gömt under stjärten. Man kan inte förväxla denna art med något annat kräftdjur i Sverige. Det är en asätare som också kan jaga, till exempel sjöstjärnor.

Trollkrabban är en djuphavslevande art som hittas vanligast på 50 meters djup och neråt. Den lever på mjuka bottnar med grus, sand och lera, men den är även duktig på att klättra längs branta bergväggar.