Tretandskrabba (Geryon trispinosus)

Tretandskrabbans ryggsköld är sexkantigt rundad, något bredare än lång vars ytterkant har tre par vassa och långa tänder, därav namnet. Den är brunröd i färgen, ofta med ljusare ben. Den fångas som bifångst vid bottentrålning, men har inget ekonomiskt värde och kastas oftast. I svenska vatten har man få fynd rån Kattegat, och desto fler fynd från Skagerrak.

Tretandskrabba är en marin djupvattensart som lever på djupare mjukbottnar, vanligen mellan 100–700 m djup, där den gräver hålor i leran. Den har hittats på 2000 meters djup.