Trekantsmask (Spirobranchus triqueter)

Trekantsmasken har fått sitt namn från kalkröret den bygger på hårda ytor och alger. Röret som brukar ligga an mot underlaget är trekantigt i genomskärning och med en rund gång i mitten som masken lever i. Röret är vitt men masken kan variera i färg, från gulgrön till rödbrun. Röret sitter fast och masken kan inte flytta på sig när röret väl är byggt. Masken har vackert färgade fjäderlikande tentakler som den använder för att filtrera plankton och organiskt material i vattnet. Tentaklerna fungerar även som gälar.

Trekantsmasken lever på hårda ytor, och kan hittas från ytan ned till 5000 meters djup.