Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)

Tobiskungen lever ensam eller i stim, ofta tillsammans med kusttobisen. Den skiljs från kusttobisen genom att den har en mörk fläck på vardera sida om nosen. Tobiskungen äter djurplankton som liten, för att sen övergå till att äta fisk. På vintrarna simmar den ut på djupare vatten, för att återvända till grunda områden i april. Leken äger rum vid upprepade tillfällen under perioden april-augusti

Tobiskungen lever på sandiga bottnar, där den simmar utmed bottnarna och gräver ner sig vid fara. Arten är i huvudsak nattaktiv men kan ändra sina vanor om den simmar tillsammans med kusttobis.