Tjockläppad multe (Chelon labrosus)

Den tjockläppade multen har en nos som är kort och framåtriktad med en kraftig och vårtrik överläpp som gett arten dess namn. Det är i huvudsak en sydligt levande fisk och den är vanlig i Medelhavet. Dock har den sedan 1970-talet kommit att bli mer vanlig på delar av västkusten där den trivs i det varma vattnet från kärnkraftsverken.

Förekommer på mjuka bottnar i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.