Tistelsjöborre (Strongylocentrotus droebachiensis)

Tistelsjöborren är grönbrun och lätt tillplattad. Den är större än den snarlika tångsjöborren. Dess taggar är oftast vita i spetsarna medan tångsjöborrens spetsar är mörklila. Den äter smådjur och brunalger.

På hårdbotten eller grusbäddar från 10 till 1000 meters djup. Förekommer längs hela Sveriges västkust ner till Öresund.