Tejstefisk (Pholis gunellus)

Tejstefisken är en marin art, som återfinns i stora delar av Östersjön. Den är långsmal och simmar med slingrande rörelser, och äter kräftdjur, maskar, andra smådjur och fiskägg. Ofta används tomma musselskal för äggen, och hanen vaktar de befruktade äggen. Genom att vifta med fenorna över äggen ser han till att vattnet runt äggen är fräscht. Tejstefisken har den ovanliga egenskapen att den kan andas luft när den inte är i vatten.

Tejstefisken lever på hårda bottnar, där man kan hitta den bland tångruskor. Den finns på grunda områden sommartid, men söker sig till större djup vintertid. Man kan ofta finna den i tidvattenpölar och bland uppspolad tång under ebb.