Tångspigg (Spinachia spinachia)

Tångspiggen skiljer sig utseendemässigt från de andra spiggarterna. Den har en smal stjärt och en solfjäderformad stjärtfena. Den lever ensam eller i par, och äter bottendjur, pungräkor och fiskyngel. Hanen bygger ett bo av växtdelar, där honan lägger sina ägg. När hanen befruktat äggen vaktar han boet i några veckor tills ynglen kläckts. Honan dör efter äggläggningen (som dock kan ske flera gånger under lekperioden), och hanen dör efter att han vaktat boet klart. Den blir alltså bara 1 år gammal

Tångspiggen trivs i grunda, vegetationsrika områden. Det är en marin art som även finns i bräckta vatten.