Tångsnälla (Syngnathus typhle)

Tångsnällan är släkt med sjöhästar. Den är långsträckt och rörformad, och den saknar fjäll. Istället är kroppen klädd med benplattor. Till skillnad från sina släktingar havsnålar har den bröst- stjärt- och ryggfenor. Den använder sin smala snabelliknande mun som en pipett, och suger i sig födan som består av plankton och små kräftdjur. Vid leken lägger honan sina ägg i hanens yngelpåse på svansen, där ynglen kläcks och växer till. En hane leker med flera honor och bär till slut på upp till ca 100 ägg.

Man kan hitta tångsnälla bland vegetation på någon meters djup. Det är en marin art, med utbredning upp till Bottenhavet.