Tångmärla Leptocheirus (Leptocheirus pilosus)

Leptocheirus pilosus är en tångmärla, men skiljer sig från de andra svenska tångmärlorna genom att ha långa borst på de främre benen. Med borsten skapar de en ström av vatten ur vilken de silar ut ätbara partiklar. Ibland kan de även simma ifatt och fånga störra matbitar. Den bygger bon som består av en blåsa av mikroskopiska partiklar av lera och växtdelar. Delarna sammanfogas med ett slem och boet fästs på platta ytor. I Östersjön har man hittat bon på bladen av ålnate och blåstång. Boet är öppet i båda ändar vilket underlättar när djuret skapar den vattenström ur vilken de plockar ut sin föda. Grundstommen till boet tar bara en halvtimme att bygga, men det dröjer ytterligare en till två dagar innan det är helt färdigbyggt.

Leptocheirus pilosus lever bland alger och växter i grunda, vågskyddade brackvattenmiljöer upp till Södermanlands skärgård. De är vanligast längs med östersjökusten, bara ett fåtal observationer har gjorts på västkusten.