Tångmärla Calliopius (Calliopius laeviusculus)

Tångmärlan Calliopius laeviusculus skiljer sig från Gammarusarterna genom att ha större ögon och vara tvärbandad i rödbrun färg. Den lever bland alger och växter och äter både levande och döda organismer, främst små och trådformiga alger. Under vår och sommarhalvåret sitter de ihop två och två. Den mindre är en hona som hanen håller fast till dess att hon ömsar skal – först då kan de para sig.

Calliopius laeviusculus hittar man längs med västkusten, in i Östersjön upp till Stockholms skärgård. Den trivs bland alger och växter på grunt vatten.