Tångmärla (Gammarus sp)

Tångmärlor lever främst bland alger och växter på grunt vatten. De är allätare som äter både levande och döda organismer, främst små och trådformiga alger. Tångmärlor utgör själv föda för många olika fiskarter, och även för vadare och andra kust- och strandfåglar. Under vår och sommarhalvåret kan man se att de sitter ihop två och två. Den mindre är en hona som hanen håller fast till dess att hon ömsar skal – först då kan de para sig. Det finns fem arter tångmärlor av släktet Gammarus längs den svenska Östersjökusten, G. oceanicus, G. locusta, G. salinus, G. zaddachi och G. duebeni. På senare år har även G. tigrinus hittats i svenska vatten. Den kommer ursprungligen från Nordamerika.

Tångmärlan är vanlig längs hela vår kust på grunt vatten bland stenar och alger.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!